Dierenwelzijn

Voorkom onnodig dierenleed

  • Bijgewerkt op 30-06-2023
  • 4 minuten
In dit artikel: De intensieve veehouderij veroorzaakt dierenleed.

Dieren en bewustzijn

Er is veel wetenschappelijk bewijs dat dieren bewustzijn hebben en emoties kunnen ervaren als stress, angst en pijn. Niet voor niets erkent de Europese Unie dat dieren “bewuste wezens zijn met gevoel”. Die kennis is ook de reden dat er in Nederland allerlei regels zijn rondom verdoving bij de slacht. Dat neemt niet weg dat er sprake is van zwaar dierenleed in de vee-industrie, zowel bij leven als tijdens de slacht.

“Dieren zijn bewuste wezens met gevoel — dat geldt ook voor koeien, kippen en varkens.”

Koeien, geiten, schapen

Melkveehouders houden koeien, geiten of schapen die melk produceren. Deze melk wordt verwerkt tot verschillende zuivelproducten zoals kaas, boter en yoghurt. De leefomstandigheden voor dieren in de vee-industrie zijn slecht, ook in Nederland. Koeien worden vrijwel allemaal gehouden in ligboxenstallen en een deel daarvan komt nooit buiten. Gemiddeld leeft een koe in Nederland 5 jaar en 8 maanden. In die periode leveren ze gemiddeld 30.000 kg melk (8.000 kg per jaar). Om deze melk te kunnen maken, worden de koeien elk jaar zwanger gemaakt. Direct na de geboorte wordt een kalf bij de moeder weggehaald, omdat er anders een te grote band tussen moeder en kind vormt én het kalf melk drinkt die bestemd is voor verkoop. 

Een illustratie van een koe en een kalfje die elkaar gelukkig knuffelen

Kalfjes

Vleeskalfjes worden slechts 8 maanden oud. Ze leven in een hok van maximaal 2 vierkante meter. De meesten staan dag en nacht binnen, het hele jaar door. Doordat veel kalfjes dicht op elkaar leven, krijgen ze vaak last van luchtwegproblemen. Daarvoor worden ze behandeld met antibiotica. Aan het eind van hun leven worden ze vervoerd naar een slachthuis, vaak over lange afstanden en in stressvolle omstandigheden. 

“Varkens worden in 6 maanden vet gemest — van 1,5 naar 120 kilo — en dan worden ze geslacht.”

Varkens

Varkens worden geslacht als ze ongeveer 6 maanden oud zijn en circa 100 kilo wegen. Ze worden letterlijk in mum van tijd vetgemest terwijl ze op een rooster liggen. Varkens hebben tijdens hun korte leven veel last van luchtweginfecties en kampen soms ook met darminfecties. Ook wordt hun krulstaart na de geboorte standaard onverdoofd afgeknipt, hoewel dat wettelijk verboden is. Zeugen krijgen na het werpen van biggetjes vier dagen rust. Daarna worden ze weer kunstmatig bevrucht om vier maanden later weer te bevallen van gemiddeld 15 biggen. Na gemiddeld 5 of 6 worpen worden de zeugen geslacht. 13,5 procent van de varkens sterft voor het geslacht kan worden.

Kippen

In de Nederlandse kippenindustrie worden hennetjes in 16 tot 17 weken opgefokt tot jonge leghen. De haantjes (zo’n 40 miljoen per jaar) worden direct na hun geboorte gedood, omdat ze geen economische waarde hebben. Leghennen worden opgesloten in dichte stallen en gaan vanaf circa 18 weken eieren leggen. Ze blijven dat 1 à 2 jaar doen. Zodra de kwaliteit van hun eieren minder wordt, worden ze geslacht. Hennen die bijna twee jaar leven, leggen in die periode ruim 400 eieren.

Transport van dieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt eisen aan het transport van dieren. Zo mag maximaal 0,5% van de dieren overlijden tijdens het transport en maximaal 2% van de dieren mag met gebroken poten of vleugels worden afgeleverd bij het slachthuis. De regels worden vanaf 1 januari 2024 aangescherpt: het percentage dieren dat gewond mag worden afgeleverd bij het slachthuis wordt verlaagd naar 1%. In de praktijk betekent dit nog altijd dat miljoenen dieren dood of met gebroken ledematen uit het transport mogen komen, zonder dat de regels worden overtreden.

Kortom, het verminderen van onze vlees- en zuivelconsumptie is goed voor dieren. Daarom moet ons menu veranderen. Wil je weten hoe je dat kan doen? Kijk op Hoe Begin Ik?

Bronnen

  1. Distress in Animals: Is it Fear, Pain or Physical Stress?
  2. Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
  3. Recognition and Alleviation of Pain and Distress in Laboratory Animals
  4. Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018
  5. Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden