Argumenten

Gezondheid 07

Voorkom antibiotica resistentie

Het antibioticagebruik in de veeteelt kan leiden tot het ontstaan van antibioticaresistente bacteriën die ook gevaarlijk kunnen zijn voor mensen en waardoor jaarlijks duizenden mensen overlijden.
Dierenwelzijn 06

Voorkom onnodig dierenleed

De intensieve veehouderij veroorzaakt dierenleed.
Dierenwelzijn 03

Voorkom de dood van miljoenen dieren

De intensieve veehouderij doodt jaarlijks miljarden dieren op industriële wijze