Argumenten

Dierenwelzijn 06

Voorkom onnodig dierenleed

De intensieve veehouderij veroorzaakt dierenleed.
Milieu en klimaat 02

Verminder uitstoot broeikasgassen 

De productie van vlees leidt tot de uitstoot van broeikasgassen (methaan en CO2) en veroorzaakt daarmee klimaatverandering.