Milieu en klimaat

Verminder uitstoot broeikasgassen 

  • Bijgewerkt op 30-06-2023
  • 3 minuten
In dit artikel: De productie van vlees leidt tot de uitstoot van broeikasgassen (methaan en CO2) en veroorzaakt daarmee klimaatverandering.
Illustratie van een pijl die omlaag gaat

Veehouderij en broeikasgassen

Het overschakelen naar een plantaardig dieet is een van de beste dingen die je als individu kunt doen om te helpen klimaatverandering tegen te gaan. De productie van vlees leidt namelijk tot forse uitstoot van broeikasgassen. Naar schatting is de veehouderij verantwoordelijk voor ruim eenzesde van alle broeikasgassen die wereldwijd door de mens in de atmosfeer komen. De veehouderij stoot niet alleen CO2 uit, maar ook de broeikasgassen methaan en lachgas. Van alle broeikasgassen die worden uitgestoten voor de voedselproductie is 57% afkomstig van de productie van dierlijk voedsel en de productie van veevoer. 29% is afkomstig van de productie van plantaardig voedsel. Wetenschappers hebben de hoeveelheid broeikasgassen ook uitgesplitst per (dierlijk) product. De productie van rundvlees veroorzaakt, mede doordat het veel gegeten wordt, de meeste uitstoot van broeikasgassen, ruim twee keer zoveel als lams- en schapenvlees. De productie van kaas veroorzaakt ongeveer twee keer zoveel broeikasgassen als varkens- en kippenvlees en het telen van vis.    

“De vee-industrie stoot ongeveer evenveel broeikasgas uit als alle vliegtuigen, schepen, auto’s, bussen en treinen bij elkaar.”
Een illustratie van co2 uitstoot door de veehouderij ten opzichte van transport.

Anders eten, veel minder broeikasgassen

Het internationale klimaatpanel (IPCC) heeft berekend hoeveel broeikasgassen we minder zouden kunnen uitstoten als we wereldwijd anders gaan eten. Bij een volledig plantaardig dieet gaat dat om een besparing van het equivalent van bijna 8.000 miljard kilo CO2 (of 8 Gigaton) per jaar. Dit is te vergelijken met de totale uitstoot van 421 miljoen huishoudens met een gemiddeld Nederlands consumptiepatroon. Bij een omschakeling naar een vegetarisch dieet gaat dat om het equivalent van bijna 6.000 miljard kilo CO2 (of 6 Gigaton) per jaar en wanneer we 75% minder vlees en zuivel gaan eten om het equivalent van ruim 5.000 miljard kilo CO2 (of 5 gigaton) per jaar. We spreken over “het equivalent van” omdat hierin niet alleen CO2 maar ook andere broeikasgassen zijn meegenomen die vrijkomen bij de productie van vlees, waaronder methaan en lachgas.

Kortom, het verminderen van onze vlees- en zuivelconsumptie is goed voor het milieu en helpt de klimaatcrisis tegengaan. Daarom moet ons menu veranderen. Wil je weten hoe je dat kan doen? Kijk op Hoe Begin Ik?

Bronnen