Argumenten

Milieu en klimaat 11

Voorkom luchtvervuiling

De intensieve veehouderij leidt tot ernstige luchtvervuiling.
Milieu en klimaat 04

Bescherm regenwoud

De productie van veevoer veroorzaakt de verwoesting van oerwouden, bossen en savannen en berooft inheemse volkeren en wilde dieren van hun leefgebied.
Milieu en klimaat 02

Verminder uitstoot broeikasgassen 

De productie van vlees leidt tot de uitstoot van broeikasgassen (methaan en CO2) en veroorzaakt daarmee klimaatverandering.