Artikelen

Annelies van Hierden (food manager HEMA) voor een wand van tompouce Milieu en klimaat

Het kantelpunt van… Annelies van Hierden (HEMA)

Hema wil er voor iedereen zijn. Juist daarom denk ik dat Hema een grote rol kan spelen in de transitie naar een betere balans tussen dierlijke en plantaardige producten. We willen een keuze bieden en het stap voor stap doen, samen met onze medewerkers en met onze klanten.

Argumenten

Milieu en klimaat 11

Voorkom luchtvervuiling

De intensieve veehouderij leidt tot ernstige luchtvervuiling.
Milieu en klimaat 02

Verminder uitstoot broeikasgassen 

De productie van vlees leidt tot de uitstoot van broeikasgassen (methaan en CO2) en veroorzaakt daarmee klimaatverandering.