Milieu en klimaat

Zorg voor schoon water

  • Bijgewerkt op 30-06-2023
  • 3 minuten
In dit artikel: De intensieve veehouderij legt een beslag op bijna een kwart van al onze schaarse zoetwaterbronnen en zorgt voor ernstige watervervuiling.
Een illustratie van een druppende kraan

Veehouderij en watergebruik

De agrarische sector gebruikt meer dan 90% van de beschikbare, schone zoetwaterbronnen op aarde. Hiervan wordt 29% gebruikt voor de productie van dierlijke producten; zowel direct voor dieren in de intensieve veehouderij als indirect voor de productie van veevoer. De watervoetafdruk van rundvlees is verreweg het grootst. Daarna komen varkensvlees en kip. Dit werpt een licht op de ecologische impact van vleesproductie op de kostbare waterbronnen op onze planeet.

“4 miljard mensen leiden onder watertekorten, mede als gevolg van de enorme vraag van de veeteelt.”
Een illustratie van een persoon op een droge aarde

Minder vlees, meer water

Momenteel hebben 4 miljard mensen op aarde te maken met watertekorten. Dat betekent dat ze minstens een maand per jaar met ernstige waterschaarste te kampen hebben. Met de groeiende wereldbevolking en de toenemende klimaatontwrichting zal dat aantal alleen maar groter worden. Wetenschappers wijzen erop dat de overstap naar een plantaardig dieet de druk op onze schaarse en slinkende zoetwaterbronnen substantieel kan verminderen. Bij een halvering van de consumptie van dierlijke producten zouden we 6% minder zoetwater gebruiken en wanneer we helemaal geen dierlijke producten meer consumeren besparen we 21% zoetwater. Met het resterende zoetwater kunnen we bijna 2 miljard mensen op plantaardige wijze voeden.

Minder vlees, minder watervervuiling

Bovendien kunnen we door over te stappen naar een voedingspatroon met minder dierlijke producten veel watervervuiling tegengaan. De veeteeltindustrie gebruikt aanzienlijke hoeveelheden meststoffen en pesticiden om gewassen te laten groeien voor het voer voor de dieren. Deze chemicaliën kunnen in het nabijgelegen water terechtkomen en leiden tot watervervuiling. Ook de uitwerpselen van de dieren en het afvalwater dat vrijkomt bij slachterijen bevatten hoge concentraties chemicaliën zoals stikstof en fosfor die moeilijk te zuiveren zijn. In meren, rivieren en zeeën die hiermee worden vervuild ontstaan zogenaamde dead zones: de overvloed aan nutriënten zorgen hier voor algengroei waardoor al het zuurstof uit het water wordt onttrokken en dieren en planten sterven. Wereldwijd zijn er momenteel al 400 van zulke verontreinigde dead zones.

Kortom, het verminderen van onze vlees- en zuivelconsumptie is goed voor het milieu en helpt de klimaatcrisis tegengaan. Daarom moet ons menu veranderen. Ben je benieuwd hoe je stappen kan zetten? Ga naar Hoe Begin Ik?

Bronnen

  1. The water footprint of poultry, pork and beef: A comparative study in different countries and production systems 
  2. Diet change—a solution to reduce water use?
  3. Biodiversity conservation: The key is reducing meat consumption
  4. Four billion people facing severe water scarcity
  5. Land, irrigation water, greenhouse gas, and reactive nitrogen burdens of meat, eggs, and dairy production in the United States
  6. Heinrich Böll Stiftung
  7. Meat Atlas 2021