Argumenten

Milieu en klimaat 09

Zorg voor schoon water

De intensieve veehouderij legt een beslag op meer dan een kwart van al onze schaarse zoetwaterbronnen en zorgt voor ernstige watervervuiling.