Gezondheid

Voorkom nieuwe (dier)ziekten

  • Bijgewerkt op 30-06-2023
  • 2 minuten
In dit artikel: Een plantaardig dieet verkleint de kans op het ontstaan van dodelijke dierziekten die kunnen overslaan op mensen.
Een illustratie van varkens die geruimd worden

Veehouderij en dierziekten

In de intensieve veehouderij worden grote aantallen dieren in beperkte ruimtes gehouden. Dit dicht op elkaar gepropt leven schept een vruchtbare voedingsbodem voor diverse besmettelijke dierziekten zoals vogelgriep, varkenspest, mond- en klauwzeer, de gekkenkoeienziekte (BSE), Q-koorts en rundertuberculose.  Deze ziekteverwekkers gedijen in de overvolle omgeving en vinden gemakkelijk hun weg binnen de kwetsbare populaties dieren.

Wat het nog zorgwekkender maakt, is dat deze dierenziekten niet louter beperkt blijven tot hun oorspronkelijke slachtoffers. In sommige gevallen kunnen deze ziekten de soortgrenzen overschrijden en ook overslaan op de mens, wat bekend staat als ‘zoönose’. Het precaire evenwicht tussen mens en dier wordt zo verstoord, met potentiële uitbraken die niet alleen economische schade en dierenleed teweegbrengen (dieren worden massaal ‘geruimd’), maar ook een directe bedreiging vormen voor de gezondheid en het welzijn van de gemeenschap.

“Q-koorts onder schapen en geiten leidde tot 3000 besmettingen bij mensen en 95 doden.”
Een illustratie van q-koorts die overslaat van een stal op mensen en waar mensen ziek van worden.

Veehouderij en volksgezondheid

Tussen 2007 en 2011 heerste er Q-koorts onder melkgeiten en -schapen, waardoor in Nederland 3.000 mensen besmet raakten en 95 mensen overleden. De beruchtste zoönose is Covid19, die in 2020 leidde tot een wereldwijde pandemie met bijna 7 miljoen doden (Februari 2023). Deze zoönose ontstond weliswaar niet in de intensieve veehouderij, maar wel op een markt in China waar veel wilde dieren dicht op elkaar leefden en werden verhandeld. Door over te stappen op een plantaardig voedingspatroon wordt de vraag naar dierlijke producten en de intensieve veehouderij kleiner en verminderen we het risico op dodelijke dierziekten en zoönosen. 

Kortom, het verminderen van onze vlees- en zuivelconsumptie is goed voor onze gezondheid. Daarom moet ons menu veranderen. Wil je weten waarmee je kan beginnen? Kijk op Hoe Begin Ik?

Bronnen

  1. Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort
  2. Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018
  3. Q-koorts
  4. Gekkekoeienziekte (BSE)
  5. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard
  6. Pandemic prevention and unsustainable animal-based consumption
  7. 25 jaar dierziekte-uitbraken in Nederland
  8. Besmettingen en ruimingen vogelgriep