Milieu en klimaat

Voorkom luchtvervuiling

  • Bijgewerkt op 30-06-2023
  • 2 minuten
In dit artikel: De intensieve veehouderij leidt tot ernstige luchtvervuiling.

De veehouderij en ammoniak

In de intensieve veehouderij worden grote hoeveelheden dieren gehouden in kleine ruimtes. Deze methode van veehouderij is bedoeld om goedkoper vlees en zuivel te produceren. Het bespaart weliswaar landgebruik, maar heeft een ernstig neveneffect: luchtvervuiling. De uitwerpselen van deze dieren, samen met het voer en het strooisel dat in de stallen wordt gebruikt, produceren grote hoeveelheden ammoniak, stof en andere schadelijke stoffen die in de lucht terechtkomen.

In de EU is de landbouw verreweg de voornaamste bron van ammoniakuitstoot. 94% van alle ammoniak wordt uitgestoten door de landbouw en binnen de landbouw is de veehouderij verreweg de grootste bron. Boeren gebruiken de mest van hun dieren en aanvullend kunstmest om hun land te bemesten. Een deel van die mest verdampt als ammoniak en komt zo in de lucht terecht.

“Wereldwijd sterven jaarlijks 36.000 mensen vroegtijdig door ammoniak afkomstig van de veehouderij”

Gevolgen voor de volksgezondheid

Deze luchtvervuiling kan gevolgen hebben voor de gezondheid van mens en dier. Ammoniak kan bijvoorbeeld leiden tot ademhalingsproblemen en longschade bij mensen en dieren. Onderzoekers berekenden dat er wereldwijd jaarlijks 36.000 mensen vroegtijdig overlijden door ammoniak afkomstig van de veehouderij. Fijnstof, dat ook wordt geproduceerd door de intensieve veehouderij, kan leiden tot luchtwegaandoeningen zoals astma en chronische bronchitis. Slechte luchtkwaliteit is daarmee een van de grootste risico’s voor de volksgezondheid.

De intensieve veehouderij leidt dus tot ernstige luchtvervuiling wat een gevaar vormt voor zowel mens als milieu. Het verminderen van de impact van de intensieve veehouderij op het milieu is een belangrijke uitdaging om te komen tot een meer duurzame agrarische sector. Overstappen naar een plantaardig eetpatroon kan het aantal doden door slechte luchtkwaliteit veroorzaakt door de veehouderij verlagen met 70 à 80%.

Kortom, het verminderen van onze vlees- en zuivelconsumptie is goed voor het milieu en helpt de klimaatcrisis tegengaan. Daarom moet ons menu veranderen. Benieuwd hoe jij kan bijdragen? Kijk op Hoe Begin Ik?

Bronnen

Sources and emissions of air pollutants in Europe

Mitigation potential of global ammonia emissions and related health impacts in the trade network

Air quality–related health damages of food