Dierenwelzijn

Voorkom het ruimen van miljoenen dieren

  • Bijgewerkt op 30-06-2023
  • 3 minuten
In dit artikel: De intensieve veehouderij veroorzaakt het uitbreken van besmettelijke dierziekten met miljoenen dode dieren tot gevolg.
Een illustratie van varkens die geruimd worden

Dodelijke dierziekten

In de intensieve veehouderij leven heel veel dieren onnatuurlijk dicht op elkaar. Daardoor ontstaan voortdurend allerlei besmettelijke dierziekten die veel dieren treffen, zoals vogelgriep, varkenspest, mond- en klauwzeer (MKZ), de gekkenkoeienziekte (BSE), Q-koorts en rundertuberculose. In de afgelopen 25 jaar werden bij de bestrijding van zes grote dierziekte-uitbraken in Nederland ruim 46 miljoen landbouwdieren (preventief) gedood.

Tijdens de uitbraak van klassieke varkenspest in 1997 werden 11 miljoen varkens gedood en vernietigd. De bestrijding kostte de overheid, en ons dus als samenleving, 1,4 miljard euro. Drie jaar later brak mond- en klauwzeer uit en werden 270 duizend runderen, varkens, schapen en geiten gedood. De bestrijding en schadeloosstelling van de veehouders kostte de overheid 160 miljoen euro. Het is niet bekend hoeveel koeien zijn gedood bij de daaropvolgende uitbraak van gekkekoeienziekte, maar de bestrijding kostte de overheid 200 miljoen euro.

“In de bio-industrie heersen voortdurend besmettelijke ziekten waardoor miljoenen dieren sterven.”

Bij de grote uitbraak van vogelgriep in 2003 werden 30,7 miljoen pluimveedieren gedood verspreid over 1349 bedrijven. De bestrijding kostte de overheid 274 miljoen euro. In de daaropvolgende jaren brak de ziekte regelmatig uit. In 2016-2017 werden 10 bedrijven preventief geruimd; waarbij in totaal ruim 700.000 dieren werden gedood. Sinds 2021 is er weer een grote uitbaak van vogelgriep waardoor al miljoenen vogels zijn gestorven. De bestrijding van Q-koorts kostte de overheid 360 miljoen euro. 60 duizend geiten en schapen werden gedood, drieduizend mensen raakten chronisch ziek en 95 mensen overleden. Toen in 2020 COVID-19 uitbrak bij nertsen werden 2,8 miljoen nertsen gedood en kostte de bestrijding en schadeloosstelling de overheid 225 miljoen euro.

“In de bio-industrie leeft een varken op 0,8 vierkante meter. In een biologische varkenshouderij leeft een varken op 1,3 vierkante meter.”

Dierziekten en de volksgezondheid

Soms kunnen dierenziekten ook overgaan op mensen — een zogenaamde zoönose — waardoor ook de volksgezondheid in gevaar komt. Tussen 2007 en 2011 heerste er een Q-koorts epidemie onder melkgeiten en -schapen, waardoor in Nederland 3.000 mensen besmet raakten en 95 mensen overleden. De bekendste zoönose is Covid19, die in 2020 leidde tot een wereldwijde pandemie met bijna 7 miljoen doden (Februari 2023). Deze zoönose ontstond weliswaar niet in de intensieve veehouderij, maar wel op een markt in China dieren dicht op elkaar leefden en werden verhandeld. 

Kortom, het verminderen van onze vlees- en zuivelconsumptie is goed voor dieren. Daarom moet ons menu veranderen. Wil je weten hoe je kan beginnen? Kijk op Hoe Begin Ik?

Bronnen

  1. Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort
  2. Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018
  3. Q-koorts 
  4. Gekkekoeienziekte (BSE)
  5. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard
  6. Pandemic prevention and unsustainable animal-based consumption
  7. 25 jaar dierziekte-uitbraken in Nederland
  8. Besmettingen en ruimingen vogelgriep