Milieu en klimaat

Bescherm regenwoud

  • Bijgewerkt op 30-06-2023
  • 3 minuten
In dit artikel: De productie van veevoer veroorzaakt de verwoesting van oerwouden, bossen en savannen en beroven inheemse volkeren en wilde dieren van hun leefgebied.
Een illustratie van een regenwoud in handen

Veehouderij en ontbossing

Het gebruik van land voor ons voedsel heeft een grote impact op de aarde. Door de groeiende vraag naar landbouwgrond voor uitbreiding van veehouderij en de productie van veevoer worden waardevolle ecosystemen, zoals bossen, veengebieden en oerwouden opgeofferd. Dit heeft ernstige gevolgen: de vlees- en zuivelindustrie wordt verantwoordelijk gehouden voor wel 70% van de direct door mensen veroorzaakte wereldwijde ontbossing. Deze ontbossing verstoort de natuurlijke balans van ecosystemen die al duizenden jaren bestaat. Dit is niet alleen slecht voor het milieu, maar heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van water, bodem, lucht en het klimaat.

Door ontbossing is de veehouderij en veevoerproductie ook veruit de voornaamste drijvende kracht achter het verlies van verschillende planten en dieren (biodiversiteitsverlies). Het uitbreiden van landbouwgrond en weilanden heeft de leefomgeving van veel diersoorten kapotgemaakt en hun overlevingskansen ernstig verminderd. Dit is slecht voor de natuurlijke balans en de stabiliteit van ecosystemen over de hele wereld.

“De vleesproductie heeft 70% van de wereldwijde ontbossing veroorzaakt.”
Een illustratie van ontbossing

Veehouderij en landgebruik

Voor het houden van dieren voor ons voedsel wordt dus heel veel land gebruikt. Land dat nodig is om alle mensen op aarde te voeden, zeker als je bedenkt dat het aantal mensen op aarde waarschijnlijk nog flink gaat groeien. Onderzoekers hebben berekend dat wanneer we wereldwijd het gemiddelde, grotendeels plantaardige, Indiase voedingspatroon adopteren, we slechts de helft van het land nodig hebben dat we nu gebruiken om voldoende eten te verbouwen voor iedereen. En als we massaal overstappen op een volledig plantaardig voedingspatroon, zou de benodigde landbouwgrond zelfs met driekwart verminderen, van 4 naar 1 miljard hectare. Het land dat dan vrijkomt zou kunnen worden gebruikt om natuurgebieden en biodiversiteit te herstellen. Maar als we juist wereldwijd het Amerikaanse voedingspatroon zouden aannemen, hebben we bijna twee keer zoveel land nodig als nu, waarmee nagenoeg al het bos wereldwijd verdwijnt.

Verminder de impact van voedselproductie

Het is belangrijk om de uitdagingen die gepaard gaan met dit veranderde landgebruik serieus te nemen. Het verminderen van de vleesconsumptie is een van de beste manieren om het verlies van biodiversiteit, negatieve gevolgen voor het milieu en klimaatverandering tegen te gaan. Initiatieven zoals duurzame landbouwpraktijken, de ontwikkeling van alternatieve eiwitbronnen en, niet in de laatste plaats, het wereldwijd bevorderen om anders te gaan eten en drinken, helpen om de negatieve effecten van landgebruik voor voedselproductie te verzachten en de weg vrij te maken voor een evenwichtiger relatie tussen mens en natuur.

Kortom, het verminderen van onze vlees- en zuivelconsumptie is goed voor het milieu en helpt de klimaatcrisis tegengaan. Daarom moet ons menu veranderen. Wil je weten hoe je dit kan doen? Kijk op Hoe Begin Ik?

Bronnen

  1. Sustainability of meat-based and plant-based diets and the environment
  2. Reducing meat consumption in developed and transition countries to counter climate change and biodiversity loss: a review of influence factors
  3. Biodiversity conservation: The key is reducing meat consumption
  4. Global Human Consumption Threatens Key Biodiversity Areas
  5. Human appropriation of land for food: The role of diet
  6. If the world adopted a plant-based diet we would reduce global agricultural land use from 4 to 1 billion hectares
  7. Drivers of Deforestation