Argumenten

Gezondheid 07

Voorkom antibiotica resistentie

Het antibioticagebruik in de veeteelt kan leiden tot het ontstaan van antibioticaresistente bacteriën die ook gevaarlijk kunnen zijn voor mensen en waardoor jaarlijks duizenden mensen overlijden.